Τοποθεσία

Τοποθεσία

Το Μεγάλο Χωριό Ευρυτανίας αποτελεί βασικό σημείο ενδιαφέροντος για όλους τους επισκέπτες που θα έρθουν στο Καρπενήσι.

Με τη δική σας ματιά θα ανακαλύψετε αυτά που σε καμιά περιγραφή τουριστικού οδηγού δεν θα βρείτε.

Η επίσκεψή σας θα σας γεμίσει με εικόνες από καταπράσινα βουνά και ελατοσκεπείς πλαγιές, με ρέματα και με πλατάνια, έχοντας την συνοδεία ήχων αηδονιών, που παραπέμπουν στις περιγραφές του Ζαχαρία Παπαντωνίου στα “ψηλά βουνά”.

‘Με κρουσταλλένια σφυριχτά σε λόγγους φεύγουν σκοτεινούς κοτσύφια και βοσκόπουλα με το λαμπρά τα μάτια, νερά βροντούνε στο γκρεμό και πάνε προς τους ουρανούς ίσια κι ορθά σαν την ψυχή της Ρούμελης τα ελάτια. ‘

Ζ.Π . 1877 – 1940

Με αφετηρία το “Σοκάκι” θα ιχνηλατήσετε μονοπάτια της ιστορίας που ξεκινάνε από το 13ο αιώνα, περνάνε μέσα από την τουρκοκρατία, την επανάσταση του 21, συνεχίζουν στα χρόνια του μεσοπολέμου και φτάνοντας μέχρι το σήμερα, συνεχίζουν στο αύριο με τα δικά σας βήματα …

Ο χώρος και ο χρόνος εδώ συνομιλούν με τρόπο που εξηγεί σχεδόν το ίδιο το φαινόμενο της ζωής.